ویلا شمال ساحلی  01334418074 - 09111362294 - 09112328392

خانه رویایی خود را در وبسایت املاک کبیر بیابید....


        زمین مسکونی، موقعیت شهرکی

 

   زمین   

 4700    

مشارکتی


        زمین مسکونی، موقعیت ساحلی

 

زمین      

450      

 

مشارکتی


        زمین مسکونی، موقعیت ساحلی

واحد

 13 

زمین

450 

 

مشارکتی


      زمین مسکونی، موقعیت ساحلی

پلاک

20 

 زمین

7500 

 

مشارکتی