ویلا شمال ساحلی  01334418074 - 09111362294 - 09112328392

خانه رویایی خود را در وبسایت املاک کبیر بیابید....


   2 خوابه ، فلت، موقعیت جنگلی

زیربنا

 85

زمین

300 

180/000/000

تومان


سه خوابه ،دوبلکس، موقعیت جنگل

زیربنا

 216

زمین

330 

400/000/000

تومان


دو خوابه ، فلت، موقعیت جنگل

زیربنا

100 

زمین

280 

280/000/000

تومان


چهار خوابه ، دوبلکس، موقعیت شهری

زیربنا

220 

زمین

 3045

 

توافقی 


  5 خوابه ، دوبلکس، موقعیت جنگل

زیربنا

200 

زمین

1500 

450/000/000

تومان


  3 خوابه ، دوبلکس، موقعیت جنگل

زیربنا

 200 

زمین

 700 

 

توافقی


   3 خوابه ، دوبلکس، موقعیت جنگل

زیربنا

150 

زمین

 5000 

700/000/000

تومان


   3 خوابه ، تریپلکس، موقعیت جنگل

زیربنا

200 

زمین

 600 

 

توافقی


     2 خوابه ، فلت، موقعیت جنگلی

زیربنا

100 

زمین

 200 

125/000/000

تومان

صفحه1 از2