ویلا شمال ساحلی  01334418074 - 09111362294 - 09112328392

خانه رویایی خود را در وبسایت املاک کبیر بیابید....

           زمین، موقعیت ساحلی

زیربنا

 

زمین

200

70/000/000

تومان

           زمین موقعیت ساحلی
  شهرکی

زمین

325

80000000

               موقعیت ساحلی

شهرکی

زمین

200

66/000/000

تومان