ویلا شمال ساحلی  01334418074 - 09111362294 - 09112328392

خانه رویایی خود را در وبسایت املاک کبیر بیابید....

           زمین، موقعیت جنگلی

زیربنا

 0

زمین

1950

225/000/000

تومان

           زمین، موقعیت ساحلی

زیربنا

 0

زمین

300

 180/000/000

تومان

        زمین مسکونی، موقعیت ساحلی

 

زمین      

450      

 

مشارکتی