ویلا شمال ساحلی  01334418074 - 09111362294 - 09112328392

خانه رویایی خود را در وبسایت املاک کبیر بیابید....


           زمین، موقعیت ساحلی

زیربنا

 0

زمین

240

80/000/000

تومان


           زمین موقعیت ساحلی
 ساحلی

زمین

15000

قیمت بروز


           زمین، موقعیت ساحلی

زیربنا

 0

زمین

1920

750/000/000

تومان


           زمین، موقعیت ساحلی

زیربنا

 

زمین

200

70/000/000

تومان


           زمین  موقعیت ساحلی
  شهرکی

زمین

200

توافقی


           زمین موقعیت ساحلی
  شهرکی

زمین

325

80000000


               موقعیت ساحلی

شهرکی

زمین

200

66/000/000

تومان

صفحه3 از3