ویلا شمال ساحلی  01334418074 - 09111362294 - 09112328392

خانه رویایی خود را در وبسایت املاک کبیر بیابید....


    2 خوابه ، فلت، موقعیت ساحلی

زیربنا

 120 

زمین

 500 

 

توافقی


      2 خوابه ، فلت، موقعیت ساحلی

زیربنا

 90

زمین

 250 

 

توافقی


   2 خوابه ، دوبلکس، موقعیت ساحلی

زیربنا

140 

زمین

260 

 

توافقی


    3 خوابه ، دوبلکس، موقعیت ساحلی

زیربنا

 240 

زمین

550 

 

توافقی


     2 خوابه ، فلت، موقعیت ساحلی

زیربنا

85 

زمین

 240 

190/000/000

تومان


  2 خوابه ، دوبلکس، موقعیت ساحلی

زیربنا

200 

زمین

400 

 

توافقی


   3 خوابه ، تریپلکس، موقعیت ساحلی

زیربنا

300 

زمین

 350

450,000,000

تومان


     2 خوابه ، فلت، موقعیت ساحلی

زیربنا

 130

زمین

 600

155/000/000

تومان


   2 خوابه ، فلت، موقعیت ساحلی

زیربنا

 85

زمین

200

150/000/000

تومان