ویلا شمال ساحلی  01334418074 - 09111362294 - 09112328392

خانه رویایی خود را در وبسایت املاک کبیر بیابید....


   2 خوابه ، دوبلکس، موقعیت شهرکی

زیربنا

275 

زمین

135 

265/000/000

تومان


  3 خوابه ، دوبلکس، موقعیت شهرکی

زیربنا

 180

زمین

 400

330/000/000

تومان


  2 خوابه ، دوبلکس، موقعیت شهرکی

زیربنا

 160 

زمین

 325 

90/000/000

تومان


   2 خوابه ، دوبلکس، موقعیت شهرکی

زیربنا

 130

زمین

 205

     

توافقی


   2 خوابه ، دوبلکس، موقعیت شهرکی

زیربنا

 100

زمین

 200

   

توافقی


 2 خوابه ، دوبلکس، موقعیت شهرکی

زیربنا

 160

زمین

290

          

توافقی


  2 خوابه ، تریپلکس، موقعیت شهرکی

زیربنا

145

زمین

288

250/000/000

تومان


  4 خوابه ، دوبلکس، موقعیت شهرکی

زیربنا

130

زمین

180

160/000/000

       تومان


  4 خوابه ، دوبلکس، موقعیت شهرکی

زیربنا

340

زمین

350

توافقی