ویلا شمال ساحلی  01334418074 - 09111362294 - 09112328392

خانه رویایی خود را در وبسایت املاک کبیر بیابید....


        زمین مسکونی، موقعیت ساحلی

 

زمین      

450      

 

مشارکتی


     2 خوابه ، فلت، موقعیت ساحلی

زیربنا

85 

زمین

 240 

190/000/000

تومان


  3 خوابه ، دوبلکس، موقعیت شهرکی

زیربنا

 180

زمین

 400

330/000/000

تومان


        زمین مسکونی، موقعیت ساحلی

واحد

 13 

زمین

450 

 

مشارکتی


      زمین مسکونی، موقعیت ساحلی

پلاک

20 

 زمین

7500 

 

مشارکتی


  2 خوابه ، دوبلکس، موقعیت ساحلی

زیربنا

200 

زمین

400 

 

توافقی


   3 خوابه ، دوبلکس، موقعیت جنگلی

زیربنا

200 

زمین

1200 

 

توافقی


  2 خوابه ، دوبلکس، موقعیت شهرکی

زیربنا

 160 

زمین

 325 

90/000/000

تومان


           زمین موقعیت ساحلی
 ساحلی

زمین

15000

قیمت بروز