ویلا شمال ساحلی  01334418074 - 09111362294 - 09112328392

خانه رویایی خود را در وبسایت املاک کبیر بیابید....


           زمین، موقعیت ساحلی

زیربنا

 0

زمین

1920

750/000/000

تومان


           زمین، موقعیت ساحلی

زیربنا

 

زمین

200

70/000/000

تومان


   4 خوابه ، دوبلکس، موقعیت ساحلی

زیربنا

 220

زمین

 750

560/000/000

تومان


   2 خوابه ، تریپلکس، موقعیت ساحلی

زیربنا

 250

زمین

 346

260/000/000

تومان


     2 خوابه ، فلت، موقعیت جنگلی

زیربنا

200 

زمین

 250

40/000/000

تومان


   2 خوابه ، دوبلکس، موقعیت شهرکی

زیربنا

 130

زمین

 205

     

توافقی


   2 خوابه ، دوبلکس، موقعیت جنگلی

زیربنا

 130

زمین

 600

280/000/000

تومان


   3 خوابه ،تریپلکس، موقعیت ساحلی

زیربنا

 570  

زمین

 1300  

4/000/000/000

تومان


   2 خوابه ، دوبلکس، موقعیت شهرکی

زیربنا

 100

زمین

 200

   

توافقی