ویلا شمال ساحلی  01334418074 - 09111362294 - 09112328392

خانه رویایی خود را در وبسایت املاک کبیر بیابید....


     2 خوابه ، فلت، موقعیت جنگلی

زیربنا

80

زمین

100

100,000,000

تومان


  2 خوابه ، دوبلکس، موقعیت ساحلی

زیربنا

100

زمین

514

پیش فروش


     2 خوابه ، فلت، موقعیت ساحلی

زیربنا

100

زمین

200

150000000

تومان


  2 خوابه ، تریپلکس، موقعیت شهرکی

زیربنا

145

زمین

288

250/000/000

تومان


  4 خوابه ، دوبلکس، موقعیت ساحلی

زیربنا

250

زمین

800

500/000/000

تومان


 5 خوابه ، تریپلکس، موقعیت ساحلی

زیربنا

250

زمین

820

1/000/000/000

تومان


  4 خوابه ، دوبلکس، موقعیت شهرکی

زیربنا

130

زمین

180

160/000/000

       تومان


  4 خوابه ، دوبلکس، موقعیت شهرکی

زیربنا

340

زمین

350

توافقی


  2 خوابه ، دوبلکس، موقعیت شهرکی

زیربنا

300

زمین

250

350/000/000

تومان