ویلا شمال ساحلی  01334418074 - 09111362294 - 09112328392

خانه رویایی خود را در وبسایت املاک کبیر بیابید....


  2 خوابه ، دوبلکس، موقعیت ساحلی

زیربنا

120 

زمین

300 

 

توافقی


   2 خوابه ، فلت، موقعیت ساحلی

زیربنا

85 

زمین

187 

165/000/000

تومان


     2 خوابه ، فلت، موقعیت ساحلی

زیربنا

90 

زمین

 200

150/000/000

تومان


   4 خوابه ، دوبلکس، موقعیت ساحلی

زیربنا

300 

زمین

 4000

4/200/000/000

تومان


      2 خوابه ،فلت، موقعیت ساحلی

زیربنا

 80

زمین

 200  

110/000/000

تومان


     2 خوابه ،فلت، موقعیت ساحلی

زیربنا

 90

زمین

 290  

185/000/000

تومان


     2 خوابه ، فلت، موقعیت ساحلی

زیربنا

85 

زمین

203 

150/000/000

تومان


  3 خوابه ،تریپلکس، موقعیت ساحلی

زیربنا

 280 

زمین

180 

550/000/000

تومان


  2 خوابه ، دوبلکس، موقعیت ساحلی

زیربنا

 120 

زمین

180 

185/000/000

تومان