ویلا شمال ساحلی  01334418074 - 09111362294 - 09112328392

خانه رویایی خود را در وبسایت املاک کبیر بیابید....

           زمین، موقعیت شهری

زیربنا

 0

زمین

300

 120/000/000

تومان

           زمین، موقعیت ساحلی

زیربنا

 0

زمین

240

 60/000/000

تومان