ویلا شمال ساحلی  01334418074 - 09111362294 - 09112328392

خانه رویایی خود را در وبسایت املاک کبیر بیابید....

           زمین، موقعیت جنگلی

زیربنا

 0

زمین

1950

225/000/000

تومان

           زمین، موقعیت ساحلی

زیربنا

 0

زمین

2000

 1/100/000/000

تومان

           زمین، موقعیت جنگلی

زیربنا

 0

زمین

8000

 800/000/000

تومان

           زمین موقعیت ساحلی
 ساحلی

زمین

15000

قیمت بروز

           زمین، موقعیت ساحلی

زیربنا

 

زمین

200

70/000/000

تومان

           زمین  موقعیت ساحلی
  شهرکی

زمین

200

توافقی

           زمین موقعیت ساحلی
  شهرکی

زمین

325

80000000