ویلا شمال ساحلی  01334418074 - 09111362294 - 09112328392

خانه رویایی خود را در وبسایت املاک کبیر بیابید....

           زمین، موقعیت ساحلی

زیربنا

 0

زمین

438

 183/960/000

تومان

           زمین، موقعیت شهرکی

زیربنا

 0

زمین

275

 

توافقی

           زمین، موقعیت ساحلی

زیربنا

 0

زمین

250

 112/500/000

تومان

        زمین مسکونی، موقعیت ساحلی

 

زمین      

450      

 

مشارکتی

           زمین، موقعیت ساحلی

زیربنا

 0

زمین

1920

750/000/000

تومان

               موقعیت ساحلی

شهرکی

زمین

200

66/000/000

تومان

صفحه2 از2