ویلا شمال ساحلی  01334418074 - 09111362294 - 09112328392

خانه رویایی خود را در وبسایت املاک کبیر بیابید....

           زمین، موقعیت جنگلی

زیربنا

 0

زمین

1950

225/000/000

تومان

        زمین مسکونی، موقعیت شهرکی

 

   زمین   

 4700    

مشارکتی

           زمین، موقعیت جنگلی

زیربنا

 0

زمین

8000

 800/000/000

تومان

           زمین، موقعیت شهرکی

زیربنا

 0

زمین

275

 

توافقی

           زمین، موقعیت شهرکی

زیربنا

 0

زمین

410

 172/000/000

تومان

      زمین مسکونی، موقعیت ساحلی

پلاک

20 

 زمین

7500 

 

مشارکتی

           زمین، موقعیت ساحلی

زیربنا

 

زمین

200

70/000/000

تومان