ویلا شمال ساحلی  01334418074 - 09111362294 - 09112328392

خانه رویایی خود را در وبسایت املاک کبیر بیابید....

           زمین، موقعیت ساحلی

زیربنا

 0

زمین

240

80/000/000

تومان

        زمین مسکونی، موقعیت ساحلی

واحد

 13 

زمین

450 

 

مشارکتی

      زمین مسکونی، موقعیت ساحلی

پلاک

20 

 زمین

7500 

 

مشارکتی

           زمین  موقعیت ساحلی
  شهرکی

زمین

200

توافقی

صفحه2 از2