01334418074 - 09111362294 - 09112328392

خانه رویایی خود را در وبسایت املاک کبیر بیابید....

 2 خوابه ، فلت ، موقعیت ساحلی

زیربنا

 100

زمین

210

220/000/000

تومان

 2 خوابه ، دوبلکس، موقعیت شهرکی

زیربنا

 160

زمین

290

          

توافقی

           زمین  موقعیت ساحلی
  شهرکی

زمین

200

توافقی

           زمین موقعیت ساحلی
  شهرکی

زمین

325

80000000

     2 خوابه ، فلت، موقعیت جنگلی

زیربنا

80

زمین

100

100,000,000

تومان

  2 خوابه ، دوبلکس، موقعیت ساحلی

زیربنا

100

زمین

514

پیش فروش

     2 خوابه ، فلت، موقعیت ساحلی

زیربنا

100

زمین

200

150000000

تومان

  4 خوابه ، دوبلکس، موقعیت ساحلی

زیربنا

250

زمین

800

500/000/000

تومان

   2 خوابه ، دوبلکس، موقعیت ساحلی

زیربنا

110

زمین

210

170/000/000

تومان

   2 خوابه ، تریپلکس، موقعیت شهرکی

زیربنا

100

زمین

300

250/000/000

تومان