01334418074 - 09111362294 - 09112328392

خانه رویایی خود را در وبسایت املاک کبیر بیابید....

 5 خوابه ، دوبلکس، موقعیت جنگلی

زیربنا

120

زمین

2000

250/000/000

تومان