01334418074 - 09111362294 - 09112328392

خانه رویایی خود را در وبسایت املاک کبیر بیابید....

     2 خوابه ، فلت، موقعیت جنگلی

زیربنا

100 

زمین

 200 

125/000/000

تومان

 5 خوابه ، دوبلکس، موقعیت جنگلی

زیربنا

120

زمین

2000

250/000/000

تومان