ویلا شمال ساحلی  01334418074 - 09111362294 - 09112328392

خانه رویایی خود را در وبسایت املاک کبیر بیابید....


   3 خوابه ، دوبلکس، موقعیت جنگلی

زیربنا

200 

زمین

1200 

 

توافقی


     2 خوابه ، فلت، موقعیت جنگلی

زیربنا

200 

زمین

 250

40/000/000

تومان


   2 خوابه ، دوبلکس، موقعیت جنگلی

زیربنا

 130

زمین

 600

280/000/000

تومان


     2 خوابه ، فلت، موقعیت جنگلی

زیربنا

80

زمین

100

100,000,000

تومان

صفحه2 از2