01334418074 - 09111362294 - 09112328392

خانه رویایی خود را در وبسایت املاک کبیر بیابید....

    2 خوابه ، دوبلکس، موقعیت ساحلی

زیربنا

120 

زمین

250 

250/000/000

تومان

   2 خوابه ، دوبلکس، موقعیت ساحلی

زیربنا

110

زمین

210

170/000/000

تومان