01334418074 - 09111362294 - 09112328392

خانه رویایی خود را در وبسایت املاک کبیر بیابید....


   3 خوابه ، دوبلکس، موقعیت ساحلی

زیربنا

200 

زمین

 320

320/000/000

تومان


   4 خوابه ، دوبلکس، موقعیت ساحلی

زیربنا

 300  

زمین

 500 

 

توافقی


   3 خوابه ، تریپلکس، موقعیت ساحلی

زیربنا

300

زمین

800 

 600000000

 


  3 خوابه ، دوبلکس، موقعیت ساحلی

زیربنا

 220 

زمین

 1300 

500/000/000

تومان


   2 خوابه ، دوبلکس، موقعیت ساحلی

زیربنا

120 

زمین

 254 

170/000/000

تومان


     2 خوابه ، فلت، موقعیت ساحلی

زیربنا

 100

زمین

 300 

 

توافقی


   2 خوابه ، دوبلکس، موقعیت شهرکی

زیربنا

 120 

زمین

312 

 

توافقی


       2 خوابه ،فلت، موقعیت ساحلی

زیربنا

90 

زمین

220 

150/000/000

تومان


   2 خوابه ، دوبلکس، موقعیت ساحلی

زیربنا

 120 

زمین

 150 

170/000/000

تومان