ویلا شمال ساحلی  01334418074 - 09111362294 - 09112328392

خانه رویایی خود را در وبسایت املاک کبیر بیابید....


   2 خوابه ، فلت، موقعیت ساحلی

زیربنا

 85

زمین

200

150/000/000

تومان


   2 خوابه ، دوبلکس، موقعیت ساحلی

زیربنا

 150

زمین

350

450/000/000

تومان


   4 خوابه ، دوبلکس، موقعیت ساحلی

زیربنا

 220

زمین

 750

560/000/000

تومان


   2 خوابه ، تریپلکس، موقعیت ساحلی

زیربنا

 250

زمین

 346

260/000/000

تومان


   3 خوابه ،تریپلکس، موقعیت ساحلی

زیربنا

 570  

زمین

 1300  

4/000/000/000

تومان


 4خوابه ، تریبلکس، موقعیت ساحلی

زیربنا

 240

زمین

1200

   توافقی

 2 خوابه ، فلت ، موقعیت ساحلی

زیربنا

 100

زمین

210

220/000/000

تومان


  2 خوابه ، دوبلکس، موقعیت ساحلی

زیربنا

100

زمین

514

پیش فروش


     2 خوابه ، فلت، موقعیت ساحلی

زیربنا

100

زمین

200

150000000

تومان