01334418074 - 09111362294 - 09112328392

خانه رویایی خود را در وبسایت املاک کبیر بیابید....


  3 خوابه ، دوبلکس، موقعیت ساحلی

زیربنا

220

زمین

160

320/000/000

تومان


  2 خوابه ،دوبلکس، موقعیت ساحلی

زیربنا

140

زمین

220

     توافقی

 3 خوابه ، دوبلکس، موقعیت ساحلی

زیربنا

160

زمین

275

250/000/000

تومان


  3 خوابه ، دوبلکس، موقعیت ساحلی

زیربنا

160

زمین

360

        تومان

 320/000/000


 2 خوابه ، دوبلکس، موقعیت ساحلی

زیربنا

180

زمین

290

350/000/000

تومان


  2 خوابه ، دوبلکس، موقعیت ساحلی

زیربنا

180

زمین

100

 توافقی


     2 خوابه ، فلت، موقعیت ساحلی

زیربنا

70

زمین

770

220000000

تومان


   3خوابه ، دوبلکس، موقعیت ساحلی

زیربنا

300

زمین

160

400/000/000

تومان


   2 خوابه ، دوبلکس، موقعیت ساحلی

زیربنا

60

زمین

150

100,000,000

تومان