ویلا شمال ساحلی  01334418074 - 09111362294 - 09112328392

خانه رویایی خود را در وبسایت املاک کبیر بیابید....


    آپارتمان،2 خوابه، موقعیت شهری

زیربنا

 63

زمین

 

175/000/000

تومان


     2 خوابه ، فلت، موقعیت شهرکی

زیربنا

130 

زمین

250 

 

توافقی


  2 خوابه ، دوبلکس، موقعیت ساحلی

زیربنا

120 

زمین

300 

 

توافقی


    2 خوابه ، فلت، موقعیت شهرکی

زیربنا

 100 

زمین

 200 

230/000/000

تومان


  3 خوابه ، تریپلکس، موقعیت شهری

زیربنا

 200 

زمین

400 

420/000/000

تومان


   4 خوابه ، تریپلکس، موقعیت شهرکی

زیربنا

300 

زمین

 350  

850/000/000

تومان


    2 خوابه ، فلت، موقعیت شهری

زیربنا

 90

زمین

 120

160/000/000

تومان


     2 خوابه ، فلت، موقعیت شهرکی

زیربنا

 70

زمین

200 

80/000/000

تومان


  3 خوابه ، دوبلکس، موقعیت شهرکی

زیربنا

500 

زمین

1600 

1/200/000/000

تومان

صفحه1 از4