ویلا شمال ساحلی  01334418074 - 09111362294 - 09112328392

خانه رویایی خود را در وبسایت املاک کبیر بیابید....


   3 خوابه ، تریپلکس، موقعیت ساحلی

زیربنا

300 

زمین

 350

450,000,000

تومان


     2 خوابه ، فلت، موقعیت ساحلی

زیربنا

 130

زمین

 600

155/000/000

تومان


   2 خوابه ، فلت، موقعیت ساحلی

زیربنا

 85

زمین

200

150/000/000

تومان


   2 خوابه ، دوبلکس، موقعیت ساحلی

زیربنا

 150

زمین

350

450/000/000

تومان


           زمین، موقعیت ساحلی

زیربنا

 0

زمین

1920

750/000/000

تومان


           زمین، موقعیت ساحلی

زیربنا

 

زمین

200

70/000/000

تومان


   4 خوابه ، دوبلکس، موقعیت ساحلی

زیربنا

 220

زمین

 750

560/000/000

تومان


   2 خوابه ، تریپلکس، موقعیت ساحلی

زیربنا

 250

زمین

 346

260/000/000

تومان


     2 خوابه ، فلت، موقعیت جنگلی

زیربنا

200 

زمین

 250

40/000/000

تومان