ویلا شمال ساحلی  01334418074 - 09111362294 - 09112328392

خانه رویایی خود را در وبسایت املاک کبیر بیابید....


   2 خوابه ، دوبلکس، موقعیت شهرکی

زیربنا

 130

زمین

 205

     

توافقی


   2 خوابه ، دوبلکس، موقعیت جنگلی

زیربنا

 130

زمین

 600

280/000/000

تومان


   3 خوابه ،تریپلکس، موقعیت ساحلی

زیربنا

 570  

زمین

 1300  

4/000/000/000

تومان


   2 خوابه ، دوبلکس، موقعیت شهرکی

زیربنا

 100

زمین

 200

   

توافقی


 4خوابه ، تریبلکس، موقعیت ساحلی

زیربنا

 240

زمین

1200

   توافقی

 2 خوابه ، فلت ، موقعیت ساحلی

زیربنا

 100

زمین

210

220/000/000

تومان


 2 خوابه ، دوبلکس، موقعیت شهرکی

زیربنا

 160

زمین

290

          

توافقی


           زمین  موقعیت ساحلی
  شهرکی

زمین

200

توافقی


           زمین موقعیت ساحلی
  شهرکی

زمین

325

80000000