ویلا شمال ساحلی  01334418074 - 09111362294 - 09112328392

خانه رویایی خود را در وبسایت املاک کبیر بیابید....


  4 خوابه ، دوبلکس، موقعیت ساحلی

زیربنا

250

زمین

800

500/000/000

تومان


 5 خوابه ، تریپلکس، موقعیت ساحلی

زیربنا

250

زمین

820

1/000/000/000

تومان


  4 خوابه ، دوبلکس، موقعیت شهرکی

زیربنا

130

زمین

180

160/000/000

       تومان


  4 خوابه ، دوبلکس، موقعیت شهرکی

زیربنا

340

زمین

350

توافقی


  2 خوابه ، دوبلکس، موقعیت شهرکی

زیربنا

300

زمین

250

350/000/000

تومان


   2 خوابه ، تریپلکس، موقعیت شهرکی

زیربنا

100

زمین

300

220/000/000

تومان


  4 خوابه ، تریبلکس، موقعیت ساحلی

زیربنا

250

زمین

360

450/000/000

تومان


  3 خوابه ، دوبلکس، موقعیت ساحلی

زیربنا

220

زمین

160

320/000/000

تومان


  2 خوابه ،دوبلکس، موقعیت ساحلی

زیربنا

140

زمین

220

     توافقی