01334418074 - 09111362294 - 09112328392

خانه رویایی خود را در وبسایت املاک کبیر بیابید....


   2 خوابه ، دوبلکس، موقعیت ساحلی

زیربنا

110

زمین

210

170/000/000

تومان


 5 خوابه ، دوبلکس، موقعیت جنگلی

زیربنا

120

زمین

2000

250/000/000

تومان


  4 خوابه ، دوبلکس، موقعیت شهرکی

زیربنا

340

زمین

350

توافقی


  2 خوابه ، دوبلکس، موقعیت شهرکی

زیربنا

300

زمین

250

350/000/000

تومان


   2 خوابه ، تریپلکس، موقعیت شهرکی

زیربنا

100

زمین

300

250/000/000

تومان


  4 خوابه ، تریبلکس، موقعیت ساحلی

زیربنا

250

زمین

360

450/000/000

تومان


  3 خوابه ، دوبلکس، موقعیت ساحلی

زیربنا

220

زمین

160

320/000/000

تومان


  2 خوابه ،دوبلکس، موقعیت ساحلی

زیربنا

140

زمین

220

     توافقی

 3 خوابه ، دوبلکس، موقعیت ساحلی

زیربنا

160

زمین

275

250/000/000

تومان