01334418074 - 09111362294 - 09112328392

خانه رویایی خود را در وبسایت املاک کبیر بیابید....


    3 خوابه ، فلت، موقعیت ساحلی

زیربنا

200 

زمین

 300 

450/000/000

تومان


   2 خوابه ، دوبلکس، موقعیت ساحلی

زیربنا

 100

زمین

 180 

160/000/000

تومان


   4 خوابه ، تریپلکس، موقعیت ساحلی

زیربنا

 310 

زمین

 600 

1/500/000/000

تومان


   3 خوابه ، دوبلکس، موقعیت ساحلی

زیربنا

200 

زمین

 320

320/000/000

تومان


     2 خوابه ، فلت، موقعیت شهرکی

زیربنا

 70

زمین

200 

80/000/000

تومان


           زمین، موقعیت شهری

زیربنا

 0

زمین

300

 120/000/000

تومان


           زمین، موقعیت جنگلی

زیربنا

 0

زمین

300

 75/000/000

تومان


           زمین، موقعیت مسکونی

زیربنا

 0

زمین

400

 92/000/000

تومان


   4 خوابه ، دوبلکس، موقعیت ساحلی

زیربنا

 300  

زمین

 500 

 

توافقی