ویلا شمال ساحلی  01334418074 - 09111362294 - 09112328392

خانه رویایی خود را در وبسایت املاک کبیر بیابید....


     2 خوابه ، فلت، موقعیت ساحلی

زیربنا

 100

زمین

 300 

 

توافقی


     2 خوابه ، فلت، موقعیت جنگلی

زیربنا

100 

زمین

 200 

125/000/000

تومان


   2 خوابه ، دوبلکس، موقعیت شهرکی

زیربنا

 120 

زمین

312 

 

توافقی


       2 خوابه ،فلت، موقعیت ساحلی

زیربنا

90 

زمین

220 

150/000/000

تومان


   2 خوابه ، دوبلکس، موقعیت ساحلی

زیربنا

 120 

زمین

 150 

170/000/000

تومان


    3 خوابه ،تریپلکس، موقعیت ساحلی

زیربنا

 300 

زمین

 700 

1/400/000/000

تومان


   2 خوابه ، دوبلکس، موقعیت ساحلی

زیربنا

 180  

زمین

 275 

 

توافقی


            زمین، موقعیت ساحلی

زیربنا

 0

زمین

230

 80/000/000

تومان


           زمین، موقعیت ساحلی

زیربنا

 0

زمین

2000

 1/100/000/000

تومان