ویلا شمال ساحلی  01334418074 - 09111362294 - 09112328392

خانه رویایی خود را در وبسایت املاک کبیر بیابید....


    3 خوابه ، فلت، موقعیت ساحلی

زیربنا

 150 

زمین

2800  

2/100/000/000

تومان


        زمین مسکونی، موقعیت شهرکی

 

   زمین   

 4700    

مشارکتی


     2 خوابه ، فلت، موقعیت ساحلی

زیربنا

 110 

زمین

240  

 

توافقی


  2 خوابه ، دوبلکس، موقعیت شهرکی

زیربنا

110 

زمین

 300  

 

توافقی


   2 خوابه ، دوبلکس، موقعیت ساحلی

زیربنا

90 

زمین

200 

130/000/000

تومان


  2 خوابه ، دوبلکس، موقعیت شهرکی

زیربنا

 130 

زمین

360 

275/000/000

تومان


           زمین، موقعیت ساحلی

زیربنا

 0

زمین

240

 60/000/000

تومان


           زمین، موقعیت شهرکی

زیربنا

 0

زمین

250

 50/000/000

تومان


     2 خوابه ، فلت، موقعیت شهری

زیربنا

 80 

زمین

160 

 

توافقی