ویلا شمال ساحلی  01334418074 - 09111362294 - 09112328392

خانه رویایی خود را در وبسایت املاک کبیر بیابید....


  2 خوابه ، دوبلکس، موقعیت شهرکی

زیربنا

 130 

زمین

360 

275/000/000

تومان


           زمین، موقعیت ساحلی

زیربنا

 0

زمین

240

 60/000/000

تومان


           زمین، موقعیت شهرکی

زیربنا

 0

زمین

250

 50/000/000

تومان


     2 خوابه ، فلت، موقعیت شهری

زیربنا

 80 

زمین

160 

 

توافقی


      3 خوابه ، فلت، موقعیت ساحلی

زیربنا

110 

زمین

550 

265/000/000

تومان


     2 خوابه ، فلت، موقعیت ساحلی

زیربنا

 110 

زمین

400 

 

265000000


   2 خوابه ، دوبلکس، موقعیت ساحلی

زیربنا

 160 

زمین

 250 

240/000/000

تومان


  2 خوابه ، دوبلکس، موقعیت شهرکی

زیربنا

120 

زمین

 270 

290/000/000

تومان


   2 خوابه ، دوبلکس، موقعیت ساحلی

زیربنا

 200 

زمین

 370  

440/000/000

تومان