01334418074 - 09111362294 - 09112328392

خانه رویایی خود را در وبسایت املاک کبیر بیابید....


      2 خوابه ، فلت، موقعیت ساحلی

زیربنا

75 

زمین

 280 

110/000/000

تومان


    4 خوابه تریپلکس، موقعیت ساحلی

زیربنا

410 

زمین

 500 

1/300/000/000

تومان


    4 خوابه ، دوبلکس، موقعیت ساحلی

زیربنا

310 

زمین

 300  

800/000/000

تومان


           زمین، موقعیت جنگلی

زیربنا

 0

زمین

8000

 800/000/000

تومان


           زمین، موقعیت ساحلی

زیربنا

 0

زمین

350

 

توافقی


     2 خوابه ، فلت، موقعیت ساحلی

زیربنا

130 

زمین

 350  

 

توافقی


   2 خوابه ، دوبلکس، موقعیت ساحلی

زیربنا

120 

زمین

 150 

 

توافقی


           زمین، موقعیت ساحلی

زیربنا

 0

زمین

300

 180/000/000

تومان


     2 خوابه ، فلت، موقعیت ساحلی

زیربنا

70 

زمین

 600 

 

توافقی