01334418074 - 09111362294 - 09112328392

خانه رویایی خود را در وبسایت املاک کبیر بیابید....


      2 خوابه ، فلت، موقعیت ساحلی

زیربنا

 90

زمین

250 

200/000/000

تومان


   2 خوابه ، دوبلکس، موقعیت ساحلی

زیربنا

 160

زمین

100 

 

توافقی


دو خوابه ، فلت، موقعیت جنگل

زیربنا

100 

زمین

280 

280/000/000

تومان


 2 خوابه ، دوبلکس، موقعیت ساحلی

زیربنا

100

زمین

 350

۲۷۰/۰۰۰/۰۰۰

تومان


چهار خوابه ، دوبلکس، موقعیت شهری

زیربنا

220 

زمین

 3045

 

توافقی 


  5 خوابه ، دوبلکس، موقعیت جنگل

زیربنا

200 

زمین

1500 

450/000/000

تومان


   2 خوابه ، دوبلکس، موقعیت ساحلی

زیربنا

214 

زمین

302 

600/000/000

تومان


           زمین، موقعیت شهرکی

زیربنا

 0

زمین

700 

120/000/000

تومان


           زمین، موقعیت جنگلی

زیربنا

 0

زمین

1950

225/000/000

تومان